Air Box Lid Hook - Yamaha G14

SKU: AB314-RH
OEM: J45-14436-00
(0)
*
$10.98

Rubber Air Box Lid Hook

Yamaha G14

Fits OEM# J45-14436-00